Velkommen til kirke i 2018  

Kirkekaffe etter de fleste gudstjenester

 

 

 

Desember

 

Søndag 2. des - 1. søn i advent

Olberg kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-års bok.

 

Søndag 9. des - 2. søn i advent

Olberg kirke kl. 16: Julekonsert

 

Søndag 16. des - 3. søn i advent

Olberg kirkestue kl. 17: "Advent meditasjon"

 

Mandag 24. des - Julaften

Glesne kapell kl. 14: Gudstjeneste.

Olberg kirke kl. 16: Gudstjeneste.

 

Tirsdag 25. des - 1. Juledag

Olberg kirke kl. 12: Høytidsgudstjeneste.

 

Søndag 30. des

Olberg kirkestue kl. 18: Salmekveld

 

 

 

Kirkeårets samlede tekster